Flag of Vietnam.svg
Thành viên này là người
Việt Nam.
1.000+Thành viên này đã có hơn 1.000 sửa đổi trên Wikipedia.
Video-x-generic.svgThành viên này tham gia dự án Điện ảnh.
Marvel Cinematic Universe logo.pngThành viên này tham gia
Dự án Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Crystal Tv.png Thành viên tham gia dự án
Truyền hình.
Wikipe-tan head.pngThành viên này tham gia Dự án-Wiki Anime và Manga.
Musical notes.svgThành viên này tham gia
Dự án Âm nhạc