Bản mẫu:Thành viên es-0

es-0Este usuario no entiende español (o lo entiende con mucha dificultad).
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên es-0}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên es-0}}

Xem thêm sửa