Bản mẫu:Thành viên fr-0

fr-0Cet utilisateur ne comprend pas le français ou seulement avec des difficultés notables.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên fr-0}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên fr-0}}

Xem thêmSửa đổi