Bản mẫu:Thành viên ko-4

ko-4이 사용자는 한국어모어에 준하는 수준으로 할 수 있습니다.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

sửa
  • Xin đừng sao chép mã nguồn của bản mẫu này. Nếu không, bạn có thể đặt trang thành viên của mình vào sai thể loại, và làm xuất hiện các bản mẫu trùng lặp.
  • Để đặt hộp thành viên này vào trang thành viên của bạn, dùng: {{Thành viên ko-4}}
  • Để đặt hộp thành viên này vào Babel, dùng: {{Babel|Thành viên ko-4}}
  • Bản mẫu này sẽ tự động đặt trang thành viên của bạn vào các thể loại sau::

Xem thêm

sửa