Bản mẫu:Thông báo PVCC

Phạm vi công cộng Bài viết này tích hợp văn bản từ nguồn này, vốn thuộc phạm vi công cộng.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Bản mẫu này chỉ dùng ở cuối một chú thích nếu bài viết đã tích hợp văn bản từ một nguồn không bảo hộ bản quyền (bao gồm không có khả năng bảo hộ bản quyền hay đã hết hạn bản quyền trên toàn thế giới hoặc thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ, xem Wikipedia:Phạm vi công cộng) và không có nguồn nào rơi vào từng bản mẫu cụ thể liệt kê trong Thể loại:Bản mẫu ghi công.

Bản mẫu này không được dùng khi tuyên bố tích hợp bản quyền từ một nội dung thuộc phạm vi công cộng do tác giả đồng ý phát hành theo cách như vậy, bởi vì tuy không được pháp luật yêu cầu, Wikipedia vẫn đòi hỏi một liên kết trở lại nguồn gốc của chúng để tránh những lời mạo nhận hoặc nghi ngờ đạo văn. Thay vào đó, hãy xem xét sử dụng Bản mẫu:Nguồn PVCC hoặc Bản mẫu:Thông báo CC (trong trường hợp phát hành theo CC0) thay thế.

Ví dụ sửa

...văn bản trong bài viết.<ref>Một cuốn sách cổ của tác giả A. N. EFG {{Thông báo PVCC}}</ref>

Sẽ hiển thị thành

...văn bản trong bài viết.[1]

...và trong đề mục tham khảo, nó sẽ có dạng như sau

Tham khảo

  1. ^ Một cuốn sách cổ của tác giả A. N. EFG Phạm vi công cộng Bài viết này tích hợp văn bản từ nguồn này, vốn thuộc phạm vi công cộng.