Bản mẫu:Nguồn PVCC

Phạm vi công cộng Bài viết này sử dụng nội dung từ [{{{địa chỉ nguồn}}} "{{{bài viết nguồn}}}"] và người giữ bản quyền đã phát hành nó ra phạm vi công cộng, đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi quyền sở hữu và không yêu cầu bất kỳ điều kiện nào để tái sử dụng.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Nếu giấy phép đã được xác nhận qua một thông báo nằm trong trang web, xin xem xét sử đồng thời Bản mẫu:Phát hành văn bản trong trang thảo luận bài viết.

Bản mẫu này được sử dụng để cung cấp lời ghi công khi nội dung bài viết có tích hợp từ các nguồn web được đã phát hành nội dung của họ thẳng ra phạm vi công cộng. Sự cấp phép này phải được kiểm chứng, hoặc là ngay tại nơi phát hành văn bản trong trang web nguồn, hoặc là thông qua sự cho phép được xác minh qua thủ tục OTRS. (Xem Wikipedia:Hiến các tài liệu có bản quyền.)

Mặc dù về mặt luật pháp, các nội dung thuộc phạm vi công cộng không đòi hỏi sự ghi công hay liên kết trở lại nguồn gốc của chúng, Wikipedia vẫn đòi hỏi việc này để tránh những lời mạo nhận hoặc nghi ngờ đạo văn.

Nếu người sở hữu quyền tác giả đã quyến định từ bỏ mọi quyền của họ thông qua giấy phép Creative Commons Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng Toàn thế giới (CC-zero hay CC0), xin xem xét sử dụng bản mẫu {{Thông báo CC}} thay thế.

Nơi lý tưởng nhất để đặt bản mẫu này là một hàng ngay bên dưới đề mục "Tham khảo" hoặc "Chú thích" trong bài viết.

Bản mẫu này có hai tham số:

  • địa chỉ nguồn: URL của nội dung nguồn. Bắt buộc.
  • bài viết nguồn: Chính xác tựa đề hay chính xách phần của trang nguồn có nội dung đã tích hợp. Bắt buộc.
Ví dụ
{{Nguồn PVCC|địa chỉ nguồn=http://www.test.com/|bài viết nguồn=Test titlel}}

Phạm vi công cộng Bài viết này sử dụng nội dung từ "Test titlel" và người giữ bản quyền đã phát hành nó ra phạm vi công cộng, đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi quyền sở hữu và không yêu cầu bất kỳ điều kiện nào để tái sử dụng.

Xem thêmSửa đổi

  • Bản mẫu:Nguồn CC BY-SA: dùng trong trường hợp nguồn sử dụng giấy phép CC BY-SA nhưng không sử dụng GFDL.
  • Bản mẫu:Kép: dùng trong trường hợp nguồn sử dụng cả giấy phép CC BY-SA lẫn GFDL.