Bản mẫu:Nguồn CC BY-SA

CC BY-SA 3.0 Tính đến [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|oldid={{{phiên bản}}}}} sửa đổi này], bài viết này sử dụng nội dung từ [{{{địa chỉ nguồn}}} "{{{bài viết nguồn}}}"], và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Nếu giấy phép đã được xác nhận qua một thông báo nằm trong trang web, xin xem xét sử đồng thời Bản mẫu:Phát hành văn bản trong trang thảo luận bài viết.

Bản mẫu này được sử dụng để cung cấp lời ghi công khi nội dung bài viết có tích hợp từ các nguồn web được được cấp phép tái sử dụng nội dung theo giấy phép CC BY-SA 3.0 nhưng không theo GFDL. Sự cấp phép này phải được kiểm chứng, hoặc là ngay tại nơi phát hành văn bản trong trang web nguồn, hoặc là thông qua sự cho phép được xác minh qua thủ tục OTRS. (Xem Wikipedia:Hiến các tài liệu có bản quyền.)

CHÚ Ý: Bản mẫu này chỉ dùng cho văn bản tích hợp theo CC BY-SA phiên bản 3.0, không phải các phiên bản trước đó và mới hơn. Để ghi công nội dung được cấp phép theo các phiên bản như vậy, vui lòng sử dụng {{Thông báo CC}}. (Cũng xin nhớ rằng Wikipedia không chấp nhận nội dung cấp phép theo CC BY-SA 4.0; xem Wikipedia:Quyền tác giả để biết thêm chi tiết).

Nơi lý tưởng nhất để đặt bản mẫu này là một hàng ngay bên dưới đề mục "Tham khảo" hoặc "Chú thích" trong bài viết.

Bản mẫu này có bốn tham số:

  • địa chỉ nguồn: URL của nội dung nguồn. Bắt buộc.
  • bài viết nguồn: Chính xác tựa đề hay chính xách phần của trang nguồn có nội dung đã tích hợp. Bắt buộc.
  • phiên bản: Liên kết thường trực đến phiên bản bài viết Wikipedia có nội dung đã được tích hợp. Lấy giá trị điền bằng cách chép lại dãy số ở cuối liên kết thường trực (cung cấp trong trình đơn bên trái mỗi trang Wikipedia, trong mục "Công cụ"), nằm sau "olid=". Bắt buộc.
  • tác giả: tác giả hoặc các tác giả của nguồn. Giá trị điền có thể cần thiết để đáp ứng điều khoản "ghi công một cách thích hợp" của nhiều loại giấy phép Creative Commons, trong đó chỉ ra (ví dụ như trong tất cả giấy phép CC BY 1.0, 2.0, 3.0 và 4.0) rằng: "Nếu có cung cấp, bạn phải chỉ rõ tên của tác giả và các bên ghi công". Giá trị điền này không luôn luôn bắt buộc, bởi vì thực tế là nhiều nguồn web thường không ghi tên tác giả của họ ra, và một trang web khác (ví dụ: chính nội dung của Wikipedia) xác định việc đó qua một liên kết đến URL của một trang, trong đó có một trang lịch sử có khả năng truy cập, ghi nhận đầy đủ các tác giả hay tác giả của nó.
Ví dụ
{{Nguồn CC BY-SA|địa chỉ nguồn=http://www.test.com/|bài viết nguồn=Test title|phiên bản=287656179|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

CC BY-SA 3.0 Tính đến sửa đổi này, bài viết này sử dụng nội dung từ "Test title", của tác giả John, Ringo, George và Paul, và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

Xem thêmSửa đổi

  • Bản mẫu:Kép: dùng trong trường hợp nguồn sử dụng cả giấy phép CC BY-SA lẫn GFDL.