CC BY-SAGFDL Tính đến {{{ngày}}}, bài viết này có nguồn gốc toàn bộ hoặc một phần từ [{{{địa chỉ nguồn}}} {{{nguồn}}}]. Người giữ bản quyền đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới CC BY-SA 3.0GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Nếu giấy phép đã được xác nhận qua một thông báo nằm trong trang web, xin xem xét sử đồng thời Bản mẫu:Phát hành văn bản trong trang thảo luận bài viết.

Bản mẫu này được sử dụng để cung cấp lời ghi công khi nội dung bài viết có tích hợp từ các nguồn web được được cấp phép tái sử dụng nội dung theo hai giấy phép CC BY-SAGFDL. Sự cấp phép này phải được kiểm chứng, hoặc là ngay tại nơi phát hành văn bản trong trang web nguồn, hoặc là thông qua sự cho phép được xác minh qua thủ tục OTRS. (Xem Wikipedia:Hiến các tài liệu có bản quyền.)

Nơi lý tưởng nhất để đặt bản mẫu này là một hàng ngay bên dưới đề mục "Tham khảo" hoặc "Chú thích" trong bài viết.

Bản mẫu này có năm tham số:

  • nguồn: Tên của trang web nguồn. Bắt buộc.
  • địa chỉ nguồn: URL của nội dung nguồn hay trang web nguồn. Bắt buộc.
  • bài viết nguồn: Chính xác tựa đề hay chính xách phần của trang nguồn có nội dung đã tích hợp. Tùy chọn. Giá trị điền là không cần thiết hoặc không thích hợp nếu như có nhiều trang khác nhau trong trang web nguồn được sử dụng.
  • ngày: Ngày, tháng, năm mà bản mẫu này được gắn vào trang, chú ý viết thật rõ ràng, không viết tắt. Cũng có thể gõ năm dấu ngã. Bắt buộc.
  • tác giả: tác giả hoặc các tác giả của nguồn. Giá trị điền có thể cần thiết để đáp ứng điều khoản "ghi công một cách thích hợp" của nhiều loại giấy phép Creative Commons, trong đó chỉ ra (ví dụ như trong tất cả giấy phép CC BY 1.0, 2.0, 3.0 và 4.0) rằng: "Nếu có cung cấp, bạn phải chỉ rõ tên của tác giả và các bên ghi công". Giá trị điền này không luôn luôn bắt buộc, bởi vì thực tế là nhiều nguồn web thường không ghi tên tác giả của họ ra, và một trang web khác (ví dụ: chính nội dung của Wikipedia) xác định việc đó qua một liên kết đến URL của một trang, trong đó có một trang lịch sử có khả năng truy cập, ghi nhận đầy đủ các tác giả hay tác giả của nó.
  • Tất cả tham số:{{Kép|nguồn=TÊN TRANG WEB NGUỒN|địa chỉ nguồn=URL|bài viết nguồn=TỰA ĐỀ BÀI VIẾT TRONG NGUỒN|ngày=ngày|tác giả=TÊN TÁC GIẢ HOẶC CÁC TÁC GIẢ}}
  • Bỏ tham số tựa đề bài hay phần của trang nguồn: {{Kép|nguồn=TÊN TRANG WEB NGUỒN|địa chỉ nguồn=URL|ngày=ngày|tác giả=TÊN TÁC GIẢ HOẶC CÁC TÁC GIẢ}}
  • Bỏ tham số tựa đề bài hay phần của trang nguồn, và tác giả: {{Kép|nguồn=TÊN TRANG WEB NGUỒN|địa chỉ nguồn=URL|ngày=ngày}}

Ví dụSửa đổi

  • {{Kép|nguồn=Test Wiki|địa chỉ nguồn=http://www.test.com/page|bài viết nguồn=Awan|ngày=1 tháng 7 năm 2009|tác giả=John, Ringo, George và Paul}}

CC BY-SAGFDL Tính đến 1 tháng 7 năm 2009, bài viết này có nguồn gốc toàn bộ hoặc một phần từ Test Wiki, của tác giả John, Ringo, George và Paul. Người giữ bản quyền đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới CC BY-SA 3.0GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ. Văn bản gốc nằm tại "Awan".


  • {{Kép|nguồn=Test Wiki|địa chỉ nguồn=http://www.test.com/page|ngày=1 tháng 7 năm 2009}}

CC BY-SAGFDL Tính đến 1 tháng 7 năm 2009, bài viết này có nguồn gốc toàn bộ hoặc một phần từ Test Wiki. Người giữ bản quyền đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới CC BY-SA 3.0GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

Xem thêmSửa đổi