Bản mẫu:Thông tin đền Việt Nam

Thông tin đền Việt Nam
Thông tin đền
Địa chỉViệt Nam Việt Nam
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa
tên
Di tích quốc gia
chú thích
Tên kháctên khác
Thờ phụng
tước vị
tên thần
sinh – mất
Công tíchcông trạng
Thông tin đền
Loại đềnloại đền
Tôn giáotôn giáo
Thờđối tượng thờ
Địa chỉViệt Nam địa chỉViệt Nam
Thành lậpthành lập
Người sáng lậpngười sáng lập
Tôn tạotôn tạo
Xây mớixây mới
Đóng cửađóng cửa
Lễ hộilễ hội
Websiteweb
Di tích quốc gia
tên di tích
Phân loạiloại di tích
Tiêu chuẩntiêu chuẩn
Ngày công nhậnngày nhận
Một phần củamột phần của
Quyết địnhquyết định
Hồ sơ tham khảohồ sơ tham khảo
{{Thông tin đền Việt Nam
| tên = 
| tên gốc = 
| loại = 
| hình = 
| chú thích = 
| vĩ độ = 
| kinh độ = 

| tiền tố = 
| tên thần = 
| sinh = 
| mất = 
| được thờ vì = 

| địa chỉ = 
| thành lập = 
| người sáng lập = 
| lễ hội = 
}}

Tham số

sửa

Với các tham số loại di tíchcấp di tích cần nhập các đáp án có sẵn:

  • Tham số |loại di tích=lịch sử/kiến trúc/khảo cổ/thắng cảnh/cách mạng
  • Tham số |cấp di tích=tỉnh/quốc gia/đặc biệt

Dữ liệu bản mẫu

sửa
Data bản mẫu được sử dụng bởi VisualEditor và các tool khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Thông tin đền Việt Nam

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt thành khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tên đềntên

không có miêu tả

Chuỗi dàibắt buộc
Tên gốc chữ Hántên gốc

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Tên khác của đềntên khác

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hình ảnhhình image

không có miêu tả

Tập tinkhuyên dùng
Kích thước hình ảnhcỡ hình

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Văn bản thay thế hình ảnhalt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chú thích hình ảnhchú thích

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Vĩ độvĩ độ

không có miêu tả

Sốkhuyên dùng
Vĩ phútvĩ phút

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Vĩ giâyvĩ giây

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Kinh độkinh độ

không có miêu tả

Sốkhuyên dùng
Kinh phútkinh phút

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Kinh giâykinh giây

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Thờ phụngthờ phụng

Tên chung để chỉ các nhân vật được thờ tại đền nếu số nhân vật được thờ quá nhiều

Không rõtùy chọn
Danh sáchdanh sách

Liên kết tới danh sách nhân vật được thờ trong đền

Không rõtùy chọn
Tiền tốtiền tố tước vị

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Tên nhân vật được thờtên thánh tên thần

không có miêu tả

Chuỗi dàikhuyên dùng
Năm sinhsinh

không có miêu tả

Sốkhuyên dùng
Năm mấtmất

không có miêu tả

Sốkhuyên dùng
Được thờ vìđược thờ vì được thờ vì 1

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Công tíchcông trạng công trạng 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thánh tíchthánh tích thánh tích 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chưởng quảnchưởng quản chưởng quản 1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền tố 2tiền tố 2 tước vị 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên nhân vật được thờ 2tên thánh 2 tên thần 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm sinh 2sinh 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm mất 2mất 2

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Được thờ vì 2được thờ vì 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công tích 2công trạng 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thánh tích 2thánh tích 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chưởng quản 2chưởng quản 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tiền tố 3tiền tố 3 tước vị 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên nhân vật được thờ 3tên thánh 3 tên thần 3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Năm sinh 3sinh 3

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Năm mất 3mất 3

không có miêu tả

Sốtùy chọn
Được thờ vì 3được thờ vì 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Công tích 3công trạng 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thánh tích 3thánh tích 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Chưởng quản 3chưởng quản 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phối thờphối thờ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loạiloại

Sử dụng nếu chủ thể không phải là đền.

Ví dụ
đình, am, miếu
Chuỗi dàitùy chọn
Loại đềnloại đền

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Tôn giáotôn giáo

không có miêu tả

Ví dụ
Đạo giáo / Tín ngưỡng dân gian Việt Nam / Đạo Mẫu
Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Đối tượng thờđối tượng thờ

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Địa chỉđịa chỉ

không có miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngkhuyên dùng
Năm thành lậpxây dựng thành lập

không có miêu tả

Văn bản wiki không cân xứngkhuyên dùng
Người thành lậpngười sáng lập

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Năm tôn tạotôn tạo

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm xây mớixây mới

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm đóng cửađóng cửa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Nguyên nhân đóng cửanguyên nhân đóng cửa

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quá trình xây dựngquá trình xây dựng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Phong cách kiến trúcphong cách kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Diện tíchdiện tích

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Diện tích kiến trúcdiện tích kiến trúc

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Diện tích vùng đệmdiện tích vùng đệm

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Diện tích vùng lõidiện tích vùng lõi

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quản lýquản lý

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tình trạngtình trạng

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Lễ hộilễ hội

không có miêu tả

Không rõkhuyên dùng
Số điện thoạiđiện thoại

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Trang webweb

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Năm duy tu sửa chữasửa chữa duy tu

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Di tíchdi tích

Thay thế dòng 'cấp di tích' ngay dưới tên

Không rõtùy chọn
Tên di tích trong hồ sơ UNESCOtên di tích UNESCO

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày nhận danh hiệu UNESCOngày nhận danh hiệu UNESCO

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loại di tích UNESCOloại di tích UNESCO

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Văn hóa Thiên nhiên Hỗn hợp
Văn bản wiki không cân xứngtùy chọn
Tiêu chuẩn UNESCOtiêu chuẩn UNESCO

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày tước danh hiệu UNESCOngày tước danh hiệu UNESCO

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Là một phần của di tích (UNESCO)một phần của di tích (UNESCO)

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quyết định UNESCOquyết định UNESCO

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hồ sơ UNESCOhồ sơ UNESCO

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung UNESCOkiểu thông tin bổ sung UNESCO

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung UNESCOthông tin bổ sung UNESCO

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung UNESCO 2kiểu thông tin bổ sung UNESCO 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung UNESCO 2thông tin bổ sung UNESCO 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung UNESCO 3kiểu thông tin bổ sung UNESCO 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung UNESCO 3thông tin bổ sung UNESCO 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên di tích trong hồ sơ Di tích đặc biệttên di tích đặc biệt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày nhận danh hiệu Di tích đặc biệtngày nhận danh hiệu di tích đặc biệt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệtloại di tích đặc biệt

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệt 2loại di tích đặc biệt 2

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệt 3loại di tích đặc biệt 3

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệt 4loại di tích đặc biệt 4

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích đặc biệt 5loại di tích đặc biệt 5

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Tiêu chuẩn di tích đặc biệttiêu chuẩn di tích đặc biệt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày tước danh hiệu Di tích đặc biệtngày tước danh hiệu di tích đặc biệt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Là một phần của di tích (đặc biệt)một phần của di tích (đặc biệt)

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quyết định danh hiệu Di tích đặc biệtquyết định danh hiệu di tích đặc biệt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hồ sơ di tích đặc biệthồ sơ di tích đặc biệt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích đặc biệtkiểu thông tin bổ sung đặc biệt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích đặc biệtthông tin bổ sung đặc biệt

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích đặc biệt 2kiểu thông tin bổ sung đặc biệt 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích đặc biệt 2thông tin bổ sung đặc biệt 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích đặc biệt 3kiểu thông tin bổ sung đặc biệt 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích đặc biệt 3thông tin bổ sung đặc biệt 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên di tích trong hồ sơ Di tích quốc giatên di tích quốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày nhận danh hiệu di tích quốc giangày nhận danh hiệu di tích quốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gialoại di tích quốc gia

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gia 2loại di tích quốc gia 2

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gia 3loại di tích quốc gia 3

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gia 4loại di tích quốc gia 4

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích quốc gia 5loại di tích quốc gia 5

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Tiêu chuẩn di tích quốc giatiêu chuẩn di tích quốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày tước danh hiệu Di tích quốc giangày tước danh hiệu di tích quốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Là một phần của di tích (quốc gia)một phần của di tích (quốc gia)

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quyết định danh hiệu Di tích quốc giaquyết định danh hiệu di tích quốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hồ sơ di tích quốc giahồ sơ di tích quốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích quốc giakiểu thông tin bổ sung quốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích quốc giathông tin bổ sung quốc gia

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích quốc gia 2kiểu thông tin bổ sung quốc gia 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích quốc gia 2thông tin bổ sung quốc gia 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích quốc gia 3kiểu thông tin bổ sung quốc gia 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích quốc gia 3thông tin bổ sung quốc gia 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Tên di tích trong hồ sơ Di tích tỉnhtên di tích tỉnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày nhận danh hiệu Di tích tỉnhngày nhận danh hiệu di tích tỉnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Loại di tích tỉnhloại di tích tỉnh

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích tỉnh 2loại di tích tỉnh 2

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích tỉnh 3loại di tích tỉnh 3

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích tỉnh 4loại di tích tỉnh 4

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Loại di tích tỉnh 5loại di tích tỉnh 5

không có miêu tả

Giá trị đề nghị
Lịch sử - văn hóa Kiến trúc nghệ thuật Khảo cổ Thắng cảnh Cách mạng
Không rõtùy chọn
Tiêu chuẩn di tích tỉnhtiêu chuẩn di tích tỉnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Ngày tước danh hiệu di tích tỉnhngày tước danh hiệu di tích tỉnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Là một phần của di tích (tỉnh)một phần của di tích (tỉnh)

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Quyết định danh hiệu Di tích tỉnhquyết định danh hiệu di tích tỉnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Hồ sơ di tích tỉnhhồ sơ tỉnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích tỉnhkiểu thông tin bổ sung tỉnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích tỉnhthông tin bổ sung tỉnh

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích tỉnh 2kiểu thông tin bổ sung tỉnh 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích tỉnh 2thông tin bổ sung tỉnh 2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Kiểu thông tin bổ sung cho di tích tỉnh 3kiểu thông tin bổ sung tỉnh 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Thông tin bổ sung cho di tích tỉnh 3thông tin bổ sung tỉnh 3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn