Thông tin sông
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Cú phápSửa đổi

{{Thông tin sông
| tên =
| tên địa phương =
| hình = 
| chú thích hình =
| dài = 
| rộng = 
| lưu vực = <!--diện tích lưu vực-->
| lưu lượng = 
| thượng nguồn = 
| cao độ thượng nguồn = 
| tọa độ thượng nguồn = 
| cửa sông = 
| cao độ cửa sông =
| chiều rộng cửa sông = 
| tọa độ cửa sông =
| các quốc gia lưu vực = 
| các tỉnh lưu vực = 
| nhánh = 
| các chi lưu = 
}}