Bản mẫu:Thể loại bản mẫu/doc

Bản mẫu {{Thể loại bản mẫu}} thường được đặt ở đầu các thể loại chỉ chứa các trang bản mẫu và các thể loại con liên quan của chúng mà thôi.

Cách dùngSửa đổi

Cú pháp đầy đủSửa đổi

{{Thể loại bản mẫu
|type = 
|topic = 
|description = 
|help = 
|container =
}}

Các tham sốSửa đổi

Có thể sử dụng thêm các tham số tuỳ chọn sau:

topic / chủ đề
Thêm dòng mô tả mặc định "Bản mẫu liên quan tới topic/chủ đề." — trong đó topic/chủ đề thường là một liên kết wiki tới bài viết chính liên quan tới thể loại đó (ví dụ: bài Hoa Kỳ cho Thể loại:Bản mẫu Hoa Kỳ). Xem Ví dụ 1, và Ví dụ 2 dưới đây.
description / mô tả
Dùng tham số này nếu cần hiển thị dòng mô tả riêng khác với mặc định ở trên. Xem Ví dụ 2, Ví dụ 3, và Ví dụ 4 bên dưới.
type / loại
Thêm ghi chú về loại bản mẫu mà thể loại này sẽ chứa (nhưng có thể khác với loại bản mẫu của các thể loại con của thể loại này). Xem Ví dụ 1, Ví dụ 2, và Ví dụ 4 bên dưới. Hiện tại, bạn chỉ được thiết lập tham số này theo 1 trong 11 giá trị mẫu dưới đây:
ambox · campaignbox · conversion · external link · formatting · function
infobox · meta · navbox · navigation · sidebar · stub · timeline · userbox
Nếu tham số type / loại được thiết lập sang một giá trị khác với 11 giá trị trên, thông báo mặc định: "Các trang liệt kê trong thể loại này là các bản mẫu." sẽ được hiển thị.
help /trợ giúp
Dùng tham số này để cung cấp các hướng dẫn tự chọn thay vì dùng hướng dẫn mặc định nói về cách thêm một bản mẫu vào thể loại này.
container / chứa
Dùng tham số này cho các thể loại chứa bằng cách thêm |container=yes vào bản mẫu. Thông điệp: "Không thêm các bản mẫu vào thể loại này: thay vào đó, hãy thêm chúng vào các thể loại con thích hợp." sẽ hiển thị. Xem Ví dụ 3 dưới đây.

Các ví dụSửa đổi

Ví dụ 1Sửa đổi

{{thể loại bản mẫu
|type  = navbox
|topic = [[Hoa Kỳ]]
}}Ví dụ 2Sửa đổi

{{thể loại bản mẫu
|type  = navbox
|topic = [[Nghệ thuật trình diễn]]
|description = <br /><small>'''Bản mẫu liên quan đến [[nghệ thuật trình diễn]]''' (xiếc, hài, nhảy, điện ảnh, âm nhạc, phát thanh, truyền hình, sân khấu, v.v...)</small>
}}Ví dụ 3Sửa đổi

{{thể loại bản mẫu
|description = Đây là phần ''mô tả'' mà không có tham số ''chủ đề''.
|container = yes
}}Ví dụ 4Sửa đổi

{{thể loại bản mẫu
|type = liên kết ngoài
|description = '''Các bản mẫu hỗ trợ cho việc tạo và định dạng các liên kết ngoài cho cơ sở dữ liệu về [[chủ đề]].'''
}}