Bản mẫu:Thiếu mở đầu

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùngSửa đổi

Hãy đặt {{Thiếu mở đầu|date=tháng 1 2021}} ở trên cùng của bài viết thiếu phần mở đầu.

Ghi chúSửa đổi

Bản mẫu:Introduction cleanup maintenance templates