Bản mẫu:Tuổi theo ngày

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này trả về số ngày giữa hai ngày. Nếu tập tham số thứ hai không có, nó sẽ tự động tính số ngày giữa ngày cho trước và ngày hôm nay.

Cách sử dụng

{{tuổi theo ngày|năm1 = |tháng1 = |ngày1 = |năm2 = |tháng2 = |ngày2 = }}, hoặc với tham số không tên:
{{tuổi theo ngày|năm1 |tháng1 |ngày1 |năm2 |tháng2 |ngày2}}, hoặc
{{tuổi theo ngày|năm1 |tháng1 |ngày1}}

Ví dụ:

  • {{tuổi theo ngày|2007|5|24|2008|4|23}} → 335
  • {{tuổi theo ngày|2007|5|24}} → 6216

Xem thêm