Bản mẫu:US Census population

Lịch sử dân số
Điều tra
dân số
Số dân
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng như một hộp thông tin nào trên các trang, hiển thị mỗi năm điều tra dân số với dân số và so sánh phần trăm/lỗ thuần. Xem Alabama như một ví dụ về cách kết xuất bản mẫu này.

Cách sử dụngSửa đổi

{{US Census population
| align=
| 1790=
| 1800=
| 1810=
| 1820=
| 1830=
| 1840=
| 1850=
| 1860=
| 1870=
| 1880=
| 1890=
| 1900=
| 1910=
| 1920=
| 1930=
| 1940=
| 1950=
| 1960=
| 1970=
| 1980=
| 1990=
| 2000=
| 2010=
| 2020=
| estyear=
| estimate=
| estref=
| align-fn=
| footnote=
}}

Các tham sốSửa đổi

 • |align= sets infobox alignment; values:
  • right float on the right side of the page; default
  • left to float it to the left
  • center for center alignment
  • none for left alignment, without wrapping text
 • |align-fn=: alignment of footnote
  • left
  • right
  • center mặc định

Thể loại theo dõiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho US Census population