Bản mẫu:Used in system

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu cảnh báo được đặt trong trang tài liệu của những bản mẫu được sử dụng trên các trang Mediawiki.

Sử dụngSửa đổi

{{Used in system|1=|2=}}
Thông số Giải thích Bắt buộc
1 Cho biết rõ sử dụng vào trang nào Không
2 Nếu bạn không muốn dẫn tới trang thảo luận của mẫu thì bạn có thể nhập tên của trang cần dẫn vào đây Không

Ví dụSửa đổi

Bình thườngSửa đổi

{{Used in system}}
{{Used in system|Bản mẫu:Thông báo sửa đổi của trang}}
{{Used in system|Bản mẫu:Thông báo sửa đổi của trang|Wikipedia:Thảo luận}}
{{Used in system| |Wikipedia:Thảo luận}}

Đặt trong tài liệuSửa đổi

Nếu đặt trong trang tài liệu thì nó sẽ giống như thế này:

{{Trang con tài liệu}}
<!-- XIN HÃY THÊM THỂ LOẠI VÀO PHÍA DƯỚI TRANG NÀY. -->
<!-- Để bổ sung liên kết liên wiki, hãy ghé vào Wikidata. -->
{{Used in system|Bản mẫu:Thông báo sửa đổi của trang}}

Xem thêmSửa đổi