Bản mẫu:Văn minh

Yêu cầu bạn ghi tên mình vào đây. Xin đọc hướng dẫn tại Bản mẫu:Văn minh đã xóa thảo luận này của Yêu cầu bạn ghi tên người viết/Ip viết thảo luận mà bạn xóa bỏ vào đây. Xin đọc hướng dẫn tại Bản mẫu:Văn minh vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc Bạn không ghi lại thời gian xóa bằng năm dấu ~ (~~~~~). Yêu cầu bạn ghi vào để ghi rõ thời gian xóa thảo luận. Nếu bạn chưa rành cách sử dụng, xin xem hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Văn minh. Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{Văn minh |tên người viết thảo luận bị xóa |tên người xóa |năm dấu ~( ~~~~~ ) để thông báo thời gian xóa}}

Ví dụ

Bạn là MrA, người viết thảo luận vi phạm thái độ văn minh, cư xử thiếu văn hóa hay tấn công cá nhân là MrB thì bạn viết:

{{Văn minh |MrB |MrA |~~~~~}}

Tiêu bản sẽ hiện ra:

MrA đã xóa thảo luận này của MrB vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 22:36, ngày 19 tháng 11 năm 2007 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.

Chú ý việc tên người dùng sẽ xuất hiện ngược thứ tự đưa vào tham số bản mẫu.

Xem thêm