Đây là trang của Thành viên:Ví dụ 2, một thành viên do Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy tạo ra để phục vụ cho các liên kết đến một thành viên mẫu tại Wikipedia tiếng Việt, hữu ích khi minh họa cho một cuộc hội thoại giữa hai thành viên.

Xin đừng phá hoại, vì điều đó không giúp ích gì cho Wikipedia trong việc hướng dẫn các thành viên mới.