[[wikipedia:{{{1}}}|{{{1}}}]]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Đơn thuần sửa

Nếu bạn chỉ cần phần tên của trang Wikipedia mà muốn loại bỏ phần Wikipedia: hãy sử dụng cú pháp

{{wp|tên trang}}

Thay thế sửa

Nếu nội dung hiển thị khác so với nội dung sau wikipedia: thì dùng thêm tham số |khác=tên muốn hiển thị.

{{wp|Tin nhắn cho bảo quản viên|2=hỏi BQV}}

Câu đề mục sửa