Bản mẫu:Xem Wiktionary

Wiktsister en.png Đây là một bài viết bách khoa có tên Xem Wiktionary. Về nghĩa của từ này, xem Xem Wiktionary tại Wiktionary.

Tiêu bản này dùng cho các bài viết bách khoa trùng tên với một từ thông dụng. Tiêu bản thông báo và giúp người đọc tra từ đó trên Wiktionary.

Xem thêmSửa đổi