Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1980

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1980 diễn ra vào thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 1980, là cuộc bầu cử tổng thống thứ 49 liên tục bốn năm một lần trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử này bầu chọn một tổng thốngphó tổng thống. Người dân đã bầu chọn các đại cử tri, và dựa trên kết quả tại khu vực mà họ đại diện, những đại cử tri này đã chính thức bầu chọn tổng thốngphó tổng thống mới vào ngày 14 tháng 12 năm 1992.

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1980

← 1976 4 tháng 11 năm 1980 1984 →
Số người đi bầu52.6%[1] Giảm 1.0%
  Official Portrait of President Reagan 1981-cropped.jpg Carter cropped.jpg
Đề cử Ronald Reagan Jimmy Carter
Đảng Cộng hòa Dân chủ
Tiểu bang nhà California Georgia
Đồng ứng cử Vice President George H. W. Bush portrait.jpg
George H. W. Bush
Unsuccessful 1984.jpg
Walter Mondale
Phiếu đại cử tri 489 49
Tiểu bang giành được 44 6 + DC
Phiếu phổ thông 43,903,230 35,480,115
Tỉ lệ 50.7% 41.0%

ElectoralCollege1980.svg
Bản đồ kết quả bầu cử tổng thống
     Reagan      Carter

Tổng thống trước bầu cử
Jimmy Carter

Dân chủ

Tổng thống được bầu

Ronald Reagan
Cộng hòa

Cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày với các cuộc bầu cử quốc hội (34 ghế thượng viện và tất cả 435 ghế hạ viện) và địa phương (13 chức vụ thống đốc và vô số cuộc trưng cầu dân ý) trong cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ, 1980.

Cựu thống đốc Ronald Reagan từ California, đã được đề cử làm ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa. Tổng thống đương nhiệm Jimmy Carter từ Georgia, người đang tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai và cuối cùng của mình, đã được tái đề cử làm ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ.

Kết quả cho thấy ông Reagan đã giành đủ phiếu đại cử tri đoàn là 489, để đánh bại đối thủ của mình là ông Carter. Vì thế, ông Reagan đã được đắc cử tổng thống và ông đã được nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 1981, trở thành tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ.

Chú thíchSửa đổi