Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1976

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1976 (tiếng Anh: United States presidential election, 1976)diễn ra vào ngày 2 tháng 11 năm 1976 giữa hai ứng cử viên của hai đảng là Jimmy Carter của Dân chủ và đương kim tổng thống Gerald Ford của Cộng hòa. Jimmy Carter được ví như "ngựa ô" của cuộc bầu cử vì đã đánh bại đối thủ một cách nhanh chóng và sít sao.

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1976
United States presidential election, 1976

← 1972 2 tháng 11 năm 1976 1980 →
Số người đi bầu53.6%[1] Giảm 1.6%
  Carter cropped.jpg Gerald Ford (1974) (cropped).jpg
Đề cử Jimmy Carter Gerald Ford
Đảng Dân chủ Cộng hòa
Tiểu bang nhà Georgia Michigan
Đồng ứng cử Mondale as Senator.jpg
Walter Mondale
1981 Dole p49 (cropped 3x4).jpg
Bob Dole
Phiếu đại cử tri 297 240
Tiểu bang giành được 23 + DC 27
Phiếu phổ thông 40,825,839 39,147,770
Tỉ lệ 50.1% 48.0%

ElectoralCollege1976.svg
Bản đồ kết quả bầu cử tổng thống
     Carter      Ford      Reagan

Tổng thống trước bầu cử
Gerald Ford

Cộng hòa

Tổng thống được bầu

Jimmy Carter
Dân chủ

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections