Bến Thành (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bến Thành là tên của chợ Bến Thành, ngôi chợ nổi tiếng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi này xuất phát từ vị trí ban đầu của chợ là tại bến sông gần thành Gia Định (thành Quy) xưa. Ngày nay, danh xưng Bến Thành còn được đặt cho:

Xem thêm

sửa