Bệnh phong

trang định hướng Wikimedia

Bệnh phong thường là để gọi bệnh phong cùi nhưng cũng có thể chỉ những chứng bệnh khác như:

Xem thêmSửa đổi