Bộ Bạch hoa, bộ Cáp hay bộ Màn màn[1] (danh pháp khoa học: Capparales) là một bộ thực vật có hoa. Nó được sử dụng trong hệ thống Cronquist cho một bộ trong phân lớp Sổ (Dilleniidae) cũng như trong hệ thống Kubitzki. Trong phiên bản năm 1981 của hệ thống Cronquist nó bao gồm:

Capparis sandwichiana

Hệ thống APG II năm 2003 gộp tất cả các họ thực vật kể trên vào trong bộ Cải (Brassicales) mở rộng. Tuy nhiên, đối với các tên gọi cao hơn cấp họ thì nguyên lý ưu tiên không mang tính bắt buộc trong APG, vì thế có khác biệt trong hai tên gọi này.

Ghi chú sửa

  1. ^ Lấy theo tên gọi của một vài loài trong chi Cleome