Bộ Cá tầm (Acipenseriformes; /æsɪˈpɛnsərɪfɔːrmz/) là một bộ của lớp cá vây tia (Actinopterygii) nguyên thủy[2] bao gồm trong đó các họ cá tầmcá tầm thìa, cũng như một số họ đã tuyệt chủng.[3]

Bộ Cá tầm
Thời điểm hóa thạch: Late Jurassic–Recent [1]
Cá tầm Đại Tây Dương
Acipenser oxyrinchus oxyrinchus
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Actinopterygii
Bộ (ordo)Acipenseriformes
Các họ
Yanosteus longidorsalis

(Nguồn: Fishbase.org)

Tham khảo

sửa
  1. ^ Wiley, Edward G. (1998). Paxton, J.R. & Eschmeyer, W.N. (biên tập). Encyclopedia of Fishes. San Diego: Academic Press. tr. 76–79. ISBN 0-12-547665-5.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách biên tập viên (liên kết)
  2. ^ doi:10.1016/j.gde.2003.09.001
    Hoàn thành chú thích này
  3. ^ "Acipenseriformes". FishBase. Ranier Froese và Daniel Pauly (chủ biên). Phiên bản {{{month}}} năm 2006. N.p.: FishBase, 2006.

Liên kết ngoài

sửa