Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV (1976-1981)

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn Liên Xô khóa XXV (1976-1981) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV được tổ chức ngày 5/3/1976.

Ủy viên chính thứcSửa đổi

Thành viên chính thức
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Chức vụ
Andropov, YuriYuri Andropov
(1914–1984)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia (1967-1982)
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1966-1982)
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1977-1982)
Grechko, AndreiAndrei Grechko
(1903–1976)
5/3/1976 26/4/1976 &00000000000000000000000 năm, &000000000000005200000052 ngày Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1967-1976)
Grishin, ViktorViktor Grishin
(1914–1992)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư thứ nhất Thành ủy Moscow (1967-1985)
Gromyko, AndreiAndrei Gromyko
(1909–1989)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1957-1985)
Kirilenko, AndreiAndrei Kirilenko
(1906–1990)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư Trung ương Đảng (1966-1982)
Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1950-1982)
Kosygin, AlexeiAlexei Kosygin
(1904–1980)
5/3/1976 21/10/1980 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000230000000230 ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1964-1980)
Kulakov, FyodorFyodor Kulakov
(1918–1978)
5/3/1976 17/7/1978 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000134000000134 ngày Bí thư Trung ương Đảng (1965-1978)
Konayev, DinmukhamedDinmukhamed Konayev
(1912–1993)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Kazakhstan (1964-1986)
Mazurov, KirillKirill Mazurov
(1914–1989)
5/3/1976 27/11/1978 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000267000000267 ngày Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (1965-1978)
Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1950-1979)
Pelše, ArvīdsArvīds Pelše
(1899–1983)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (1966-1983)
Podgorny, NikolaiNikolai Podgorny
(1908–1983)
5/3/1976 24/5/1977 &00000000000000010000001 năm, &000000000000008000000080 ngày Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1965-1977)
Romanov, GrigoryGrigory Romanov
(1923–2008)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Leningrad (1970-1983)
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Xô viết Tối cao (1966-1989)
Phó Chủ tịch Xô viết Tối cao Nga Xô (1975-1990)
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1967-1982)
Bí thư Trung ương Đảng (1947-1982)
Shcherbytsky, VolodymyrVolodymyr Shcherbytsky
(1918–1990)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraina (1972-1989)
Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1958-1989)
Chernenko, KonstantinKonstantin Chernenko
(1911–1985)
27/11/1978 3/3/1981 &00000000000000020000002 năm, &000000000000009600000096 ngày Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng (1965-1982)
Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1965-1982)
Tikhonov, NikolaiNikolai Tikhonov
(1905–1997)
27/11/1979 3/3/1981 &00000000000000010000001 năm, &000000000000009600000096 ngày Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (1978-1980)
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1980-1985)
Gorbachev, MikhailMikhail Gorbachev
(sinh 1931)
21/10/1980 3/3/1981 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000133000000133 ngày Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1970-1989)
Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Xô viết Tối cao (1979-1984)

Ủy viên dự khuyếtSửa đổi

Dự khuyết
Tên
(sinh – mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Chức vụ
Aliyev, HeydarHeydar Aliyev
(1923–2003)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Azerbaijan (1969-1982)
Demichev, PyotrPyotr Demichev
(1917–2000)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên Xô (1974-1986)
Masherov, PyotrPyotr Masherov
(1918–1980)
5/3/1976 4/10/1980 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000213000000213 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus (1965-1980)
Ponomarev, BorisBoris Ponomarev
(1905–1995)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng (1957-1986)
Rashidov, SharofSharof Rashidov
(1917–1983)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Uzbekistan (1959-1983)
Solomentsev, MikhailMikhail Solomentsev
(1913–2008)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nga Xô (1971-1983)
Kuznetsov, VasiliVasili Kuznetsov
(1901–1990)
3/10/1977 3/3/1981 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000151000000151 ngày Phó Chủ tịch thứ nhất Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1977-1986)
Chernenko, KonstantinKonstantin Chernenko
(1911–1985)
3/10/1977 27/11/1978 &00000000000000010000001 năm, &000000000000005500000055 ngày Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng (1965-1982)
Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (1965-1982)
Thành viên chính thức Bộ Chính trị từ 1978
Tikhonov, NikolaiNikolai Tikhonov
(1905–1997)
27/11/1978 27/11/1979 &00000000000000010000001 năm, &00000000000000000000000 ngày Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (1978-1980)
Thành viên chính thức Bộ Chính trị từ 1979
Shevardnadze, EduardEduard Shevardnadze
(1928-2014)
27/11/1978 3/3/1981 &00000000000000020000002 năm, &000000000000009600000096 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Gruzia (1972-1985)
Gorbachev, MikhailMikhail Gorbachev
(sinh 1931)
27/11/1979 21/10/1980 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000329000000329 ngày Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao (1970-1989)
Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Xô viết Tối cao (1979-1984)
Thành viên chính thức Bộ Chính trị từ 1980
Kiselyov, TikhonTikhon Kiselyov
(1917–1983)
21/10/1980 3/3/1981 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000133000000133 ngày Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus (1980-1983)

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi