Bộ Cung (弓)

Bộ thủ chữ Hán


Bộ Cung, bộ thứ 57 có nghĩa là "cung" là 1 trong 31 bộ có 3 nét trong số 214 bộ thủ Khang Hy.


Cung (57)
Bảng mã Unicode: (U+5F13) [1]
Giải nghĩa: cung
Bính âm:gōng
Chú âm phù hiệu:ㄍㄨㄥ
Quốc ngữ La Mã tự:gong
Wade–Giles:kung1
Phiên âm Quảng Đông theo Yale:gūng
Việt bính:gung1
Bạch thoại tự:kiong
Kana:kyū, yumi キュー, ゆみ
Hangul:활 hwal
Hán-Hàn:궁 gung
Hán-Việt:cung
Cách viết: gồm 3 nét
弓-order.gif

Trong Từ điển Khang Hy có 165 chữ (trong số hơn 40.000) được tìm thấy chứa bộ này.

Tự hình Bộ Cung (弓)Sửa đổi

Chữ thuộc Bộ Cung (弓)Sửa đổi

Số nét
bổ sung
Chữ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 弿
11
12
13
14
15
19
20

Liên kết ngoàiSửa đổi