Bộ Dẫn (廴)

Bộ thủ chữ Hán


Bộ Dẫn, bộ thứ 54 có nghĩa là "bước dài" là 1 trong 31 bộ có 3 nét trong số 214 bộ thủ Khang Hy.


Dẫn (54)
Bảng mã Unicode: (U+5EF4) [1]
Giải nghĩa: bước dài
Bính âm:yǐn
Chú âm phù hiệu:ㄧㄣˇ
Quốc ngữ La Mã tự:yiin
Wade–Giles:yin3
Phiên âm Quảng Đông theo Yale:yán
Việt bính:jan2
Bạch thoại tự:ín
Kana:イン in
Kanji:延繞 ennyō
Hangul:끌 kkeul
Hán-Hàn:인 in
Hán-Việt:dẫn
Cách viết: gồm 3 nét
廴-order.gif

Trong Từ điển Khang Hy có 9 chữ (trong số hơn 40.000) được tìm thấy chứa bộ này.

Tự hình Bộ Dẫn (廴)Sửa đổi

Chữ thuộc Bộ Dẫn (廴)Sửa đổi

Số nét
bổ sung
Chữ
0 /dẫn/
3 /tuần/
4 /diên/ /đình/ /địch/
5 /bách/
6 /kiến/ /hồi/ /nãi/
7 /hồi/

Liên kết ngoàiSửa đổi