Bộ Ngoại giao (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bộ ngoại giao là một bộ trong chính phủ.