Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc (chữ Hán: 中央军事委员会联合参谋部, Trung ương Quân sự Ủy viên hội Liên hợp Tham mưu Bộ), đôi khi vẫn được gọi là Bộ Tổng Tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, là một trong 15 cơ quan trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, phụ trách công tác tham mưu liên quân binh chủng cho Quân ủy Trung ương, xây dựng kế hoạch và chỉ huy tác chiến, nghiên cứu các hình thái chiến lược quân sự, tổ chức, tổ chức chỉ đạo huấn luyện liên quân, cùng một số chức năng quân sự khác.[1]

Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc


Quân huy Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc


Băng tay Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương

Thành viên Ủy ban
Tham mưu trưởng Thượng tướng Lưu Chấn Lập
Phó Tham mưu trưởng(2) Trung tướng Mã Nghi Minh
Thiếu tướng Thiệu Nguyên Minh
Trợ lý Tham mưu trưởng(3) Trung tướng Trần Dũng
Chuẩn đô đốc Khương Quốc Bình
Thiếu tướng Trần Quang Quân
Tổng quan cơ cấu
Cơ quan chủ quản Quân ủy Trung ương Trung Quốc
Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ thực tế Bắc Kinh
Tên cũ
Tiền thân Bộ Tổng Tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Thành lập Tháng 1 năm 2016

Quá trình phát triển

sửa

Sơ kỳ

sửa

Lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc được chính thức thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1927. Tuy nhiên, ngay từ tháng 5 năm 1927, Ban Quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập Khoa Tham mưu, do Nhiếp Vinh Trăn là Khoa trưởng. Đây chính là tiền thân đầu tiên của Bộ Tham mưu Liên hợp sau này.

Tuy nhiên sau một thời gian ngắn, cơ cấu Ban Quân sự lẫn Khoa Tham mưu đều bị bãi bỏ. Mãi đến năm 1930, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mới ban bố Dự thảo Biên chế Hồng quân công nông Trung Quốc, theo đó thành lập Bộ Tham mưu, cùng với các khoa Tác chiến, Giao thông, Điệp báo, Huấn luyện, Công Nông vũ trang, là các cơ quan chuyên môn trực thuộc Trung ương Quân ủy. Lưu Bá Thừa được cử làm Tham mưu trưởng đầu tiên.

Khi Cộng hòa Xô viết Trung Hoa ra đời, tháng 11 năm 1931, Bộ Tham mưu Quân ủy được nâng lên thành Bộ Tổng tham mưu. Diệp Kiếm Anh được cử làm Bộ trưởng Bộ Tổng tham mưu. Sang năm 1932, chức vụ Bộ trưởng Bộ Tổng tham mưu được đổi thành Tổng tham mưu trưởng. Bộ Tổng tham mưu cũng hình thành các cơ qua giúp việc, gồm 4 cục và Vụ Thông tấn Quân ủy. Đến tháng 3 năm 1935, Bộ Tổng tham mưu Quân ủy được chuyển thành Bộ Tổng tham mưu Hồng quân công nông Trung Quốc.

Chiến tranh Trung-Nhật và Nội chiến Quốc-Cộng lần thứ 2

sửa

Sau Hội nghị Lạc Xuyên, ngày 22 tháng 8 năm 1937, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập Cách mệnh Quân ủy Hội, do Mao Trạch Đông làm Chủ tịch; sau đó thành lập Bộ Tổng tham mưu Quân ủy, do Tiêu Kính Quang làm Tổng tham mưu trưởng, Nhiếp Hạc Đình làm Bộ trưởng Bộ tham mưu, dưới thành lập 4 cục chuyên môn. Ngày 25 tháng 8, Hồng quân công nông Trung Quốc được cải tổ thành Bát lộ quân Quân Cách mệnh Quốc dân, Diệp Kiếm Anh làm Tham mưu trưởng.

Trong thời kỳ nổ ra Nội chiến Quốc-Cộng lần thứ 2, Tổng tham mưu trưởng Quân ủy không có bộ máy Bộ Tổng tham mưu giúp việc. Mãi đến tháng 6 năm 1947, Tổng bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập, bộ máy Bộ Tổng tham mưu mới được xây dựng trở lại.[2]

Đến trước Cách mạng Văn hóa

sửa

Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, Cách mệnh Quân ủy Hội của chính phủ nhân dân cũng được thành lập, trên thực tế hầu hết đều là các thành viên của Cách mệnh Quân ủy Hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ Hướng Tiền được điều động làm Tổng tham mưu trưởng, chịu trách nhiệm xây dựng bộ máy Bộ Tổng tham mưu.

Tuy nhiên, mãi đến tháng 10 năm 1954, Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mới được chính thức thành lập, do Túc Dụ làm Tổng tham mưu trưởng. Tuy nhiên, trước khi cuộc Cách mạng Văn hóa nổ ra, sóng gió đã nổi lên tại Bộ Tổng tham mưu. Từ năm 1958 đến 1966, hàng loại lãnh đạo cao cấp của Bộ Tổng tham mưu bị thay đổi một cách nhanh chóng.

Thời kỳ Cách mạng Văn hóa

sửa

Tổ chức

sửa
 • Văn phòng
 • Cục Công tác Chính trị (政治工作局)
 • Cục Tác chiến (作战局)
 • Cục Huấn luyện cấp chiến dịch và chiến lược (战略战役训练局)
 • Cục Quân báo (情报局)
 • Cục Thông tin liên lạc (信息通信局)
 • Cục Bảo vệ Môi trường Chiến tranh (战场环境保障局)
 • Cục Nghiên cứu Quân sự (军事需求局)
 • Cục Cảnh vệ (警卫局)

Lãnh đạo Bộ Tham mưu liên hợp đương nhiệm

sửa
 • Tham mưu trưởng: Thượng tướng Lưu Chấn Lập (2022–nay)
 • Phó Tham mưu trưởng:
 1. Trung tướng Mã Nghi Minh (1/2017–nay) [3]
 2. Thiếu tướng Thiệu Nguyên Minh (1/2017–nay)[4]
 • Trợ lý Tham mưu trưởng:
 1. Trung tướng Trần Dũng(2016–nay[5]
 2. Chuẩn Đô đốc Khương Quốc Bình(7/2017–nay[6]
 3. Thiếu tướng Trần Quang Quân (7/2017–nay[7]

Tổng Tham mưu trưởng qua các thời kỳ

sửa
TT Tên Thời gian
đảm nhiệm
Chức vụ Ghi chú
1 Nhiếp Vinh Trăn
1927
Khoa trưởng Khoa Tham mưu, Ban Quân sự Đảng
2 Lưu Bá Thừa
1930-1931
Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân ủy Trung ương Đảng
3 Diệp Kiếm Anh
1931-1932
Bộ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân ủy Trung ương Đảng
1932-1933
Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân ủy Trung ương Đảng
1933-1934
Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Hồng quân công nông
4 Lưu Bá Thừa
1934-1937
-nt-
5 Tiêu Kính Quang
1937-1938
Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân ủy Trung ương Đảng
6 Đằng Đại Viễn
1938-1940
-nt-
7 Vương Nhược Phi
1940-1941
-nt-
8 Diệp Kiếm Anh
1941-1945
-nt-
kiêm Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 18
9 Bành Đức Hoài
1945-1946
-nt-
Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng kiêm nhiệm
10 Chu Ân Lai
1946-1949
-nt-
-nt-
11 Từ Hướng Tiền
1949-1950
-nt-
12 Nhiếp Vinh Trăn
1950-1954
-nt-
13 Túc Dụ
1954-1958
Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Đại tướng (1955)
14 Hoàng Khắc Thành
1958-1959
-nt-
Đại tướng (1955)
15 La Thụy Khanh
1959-1965
-nt-
Đại tướng (1955), Bí thư trưởng Quân ủy, Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Công an, kiêm nhiệm
16 Dương Thành Vũ
1965-1968
-nt-
Thượng tướng (1955), quyền
17 Hoàng Vĩnh Thắng
1968-1971
-nt-
Thượng tướng (1955)
khuyết
1971-1975
18 Đặng Tiểu Bình
1975-1998
-nt-
Phó Chủ tịch Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm nhiệm
19 Dương Đắc Chí
1980-1987
-nt-
Thượng tướng (1955)
20 Trì Hạo Điền
1987-1992
-nt-
Thượng tướng (1988)
21 Trương Vạn Niên
1992-1995
-nt-
Trung tướng (1988), Thượng tướng (1993)
22 Phó Toàn Hữu
1995-2002
-nt-
Thượng tướng (1993)
23 Lương Quang Liệt
2002-2007
-nt-
Thượng tướng (2002)
24 Trần Bỉnh Đức
2007-2012
-nt-
Thượng tướng (2002)
25 Phòng Phong Huy
2012-2016
Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Thượng tướng (2010)
2016-2017
Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương
26 Lý Tác Thành
2017-nay
-nt-
Thượng tướng (2015)

Chú thích

sửa
 1. ^ “国防部新闻发言人详解”. 新浪. ngày 12 tháng 1 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2016.
 2. ^ 廖锋,关于我军总参、总后历史沿革若干情况的补正,军事史林2005年第7期
 3. ^ “马宜明任中央军委联合参谋部副参谋长”. 澎湃新闻. ngày 17 tháng 1 năm 2017.
 4. ^ “军委联合参谋部再添一将:邵元明履新副参谋长”. 澎湃新闻. ngày 8 tháng 2 năm 2017.
 5. ^ “军委"神秘小组"到访,战区为啥格外紧张?”. 中国青年网. ngày 21 tháng 4 năm 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2020.
 6. ^ “海军少将姜国平任中央军委联合参谋部参谋长助理”. 澎湃新闻. ngày 9 tháng 7 năm 2017.
 7. ^ “陈光军少将任中央军委联合参谋部参谋长助理”. 澎湃新闻. ngày 9 tháng 7 năm 2017.