Badma Erdeni Khong Tayiji

Badma Erdeni Khong Tayiji là một hoàng tử Mông Cổ thế kỷ 17 của triều đại Altan Khan. Con trai của Ubasi Khong Tayiji, Altan Khan đầu tiên của Khalkha. Năm 1623, Liên minh bốn Oirat đã hợp lực để chống lại triều đại Altan Khan và Ubasi đã bị ám sát bởi chiến binh Oirat Sein Seltji. Con trai của ông, Badma Erdeni đã kế vị. Năm 1652, ông thoái vị ngai vàng và con trai Erinchin Lobsang Tayiji kế vị.

Badma Erdeni Khong Tayiji
Khả hãn Mông Cổ
Altan Khan của người Khalkha
Tại vị1623 - 1652
Tiền nhiệmUbasi Khong Tayiji
Kế nhiệmErinchin Lobsang Tayiji
Thông tin chung
Mất1652
Mông Cổ
Hậu duệErinchin Lobsang Tayiji

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi