Ubasi Khong Tayiji

Ubasi Khong Tayiji là một thân vương Mông Cổ thế kỷ 17. Ông là Altan Khan đầu tiên của Khalkha cai trị Khotgoids ở tây bắc Khalkha.Khoảng năm 1609, ông chiếm giữ vùng trung tâm Oirat cũ xung quanh Kobdo và Hồ Uvs. Ông đã đánh bại người Oirat về phía tây vào Dzungaria vào năm 1620 và 1623. Ubasi đã bị giết bởi người Oirat vào năm 1623 và được con trai của ông là Badma Erdeni Khong Tayiji kế nhiệm.

Ubasi Khong Tayiji
Khả hãn Mông Cổ
Altan Khan của người Khalkha
Tại vịk.1609 - 1623
Tiền nhiệmAltan Khan đầu tiên
Kế nhiệmBadma Erdenj Khong Tayiji
Thông tin chung
Hậu duệBadma Erdenj Khong Tayiji
Mất1623
Mông Cổ

Xem thêmSửa đổi