Balangkayan là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Đông Samar, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 8.134 người trong 1.677 hộ.

Bản đồ Đông Samar với vị trí của Balangkayan

Các đơn vị hành chính sửa

Balangkayan được chia ra 15 barangay.

 • Balogo
 • Bangon
 • Cabay
 • Caisawan
 • Cantubi
 • General Malvar
 • Guinpoliran
 • Julag
 • Magsaysay
 • Maramag
 • Poblacion I
 • Poblacion II
 • Poblacion III
 • Poblacion IV
 • Poblacion V

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Đông Samar