Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV (1976-1981)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV (1976-1981) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV được tổ chức ngày 5/3/1976.

Ủy viênSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 1.
Chernenko, KonstantinKonstantin Chernenko
(1911–1985)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày
Dolgikh, VladimirVladimir Dolgikh
(sinh 1924)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày
Gorbachev, MikhailMikhail Gorbachev
(sinh 1931)
27/11/1978 3/3/1981 &00000000000000020000002 năm, &000000000000009600000096 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 7
Kapitonov, IvanIvan Kapitonov
(1915–2002)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày
Katushev, KonstantinKonstantin Katushev
(1927–2010)
5/3/1976 24/5/1977 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Từ chức tại Hội nghị lần thứ 3
Kirilenko, AndreiAndrei Kirilenko
(1906–1990)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1966-1982)
Kulakov, FyodorFyodor Kulakov
(1918–1978)
5/3/1976 17/7/1978 &00000000000000020000002 năm, &0000000000000134000000134 ngày Mất bị xe đâm
Ponomarev, BorisBoris Ponomarev
(1905–1995)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày
Ryabov, YakovYakov Ryabov
(sinh 1928)
26/10/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000128000000128 ngày
Rusakov, KonstantinKonstantin Rusakov
(1903–1993)
24/5/1977 3/3/1981 &00000000000000030000003 năm, &0000000000000283000000283 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 3
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
5/3/1976 3/3/1981 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000363000000363 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1966-1982)
Ustinov, Dmitriy Dmitriy Ustinov
(1908–1984)
5/3/1976 26/10/1976 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000235000000235 ngày Từ chức tại Hội nghị lần thứ 2
Zimyanin, MikhailMikhail Zimyanin
(1914–1995)
5/3/1976 26/10/1976 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000235000000235 ngày

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi