Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV (1976–1981)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV (1976-1981) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXV được tổ chức ngày 5/3/1976.

Ủy viên

sửa
Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Brezhnev, LeonidLeonid Brezhnev
(1906–1982)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bầu Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ 1.
Chernenko, KonstantinKonstantin Chernenko
(1911–1985)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày
Dolgikh, VladimirVladimir Dolgikh
(sinh 1924)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày
Gorbachev, MikhailMikhail Gorbachev
(sinh 1931)
27/11/1978 3/3/1981 2 năm, 96 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 7
Kapitonov, IvanIvan Kapitonov
(1915–2002)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày
Katushev, KonstantinKonstantin Katushev
(1927–2010)
5/3/1976 24/5/1977 4 năm, 363 ngày Từ chức tại Hội nghị lần thứ 3
Kirilenko, AndreiAndrei Kirilenko
(1906–1990)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1966-1982)
Kulakov, FyodorFyodor Kulakov
(1918–1978)
5/3/1976 17/7/1978 2 năm, 134 ngày Mất bị xe đâm
Ponomarev, BorisBoris Ponomarev
(1905–1995)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày
Ryabov, YakovYakov Ryabov
(sinh 1928)
26/10/1976 3/3/1981 4 năm, 128 ngày
Rusakov, KonstantinKonstantin Rusakov
(1903–1993)
24/5/1977 3/3/1981 3 năm, 283 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 3
Suslov, MikhailMikhail Suslov
(1902–1982)
5/3/1976 3/3/1981 4 năm, 363 ngày Bí thư thứ 2 Ban Bí thư (1966-1982)
Ustinov, Dmitriy Dmitriy Ustinov
(1908–1984)
5/3/1976 26/10/1976 235 ngày Từ chức tại Hội nghị lần thứ 2
Zimyanin, MikhailMikhail Zimyanin
(1914–1995)
5/3/1976 26/10/1976 235 ngày

Tham khảo

sửa

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa