Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga (tiếng Nga: ЦК РСДРП) hay còn được gọi Trung ương Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga là cơ quan do Đại hội Đảng lần thứ nhất Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga cử ra vào ngày 3/3/1898.

Hoàn cảnh sửa

Đại hội tổ chức từ ngày 1-3/3/1898 tại Minsk, Đế quốc Nga. Tại Đại hội các bên chủ trương đoàn kết các nhóm dân chủ xã hội hợp thành một Đảng duy nhất. Đại hội đã tuyên bố thành lập Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga và thông qua "Tuyên bố của Đảng Lao động Xã hội Dân chủ Nga" do Peter Struve viết. Cơ quan chính thức của Đảng là Rabochaya Gazeta. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga.

Cơ cấu sửa

Khóa I (1898–1903) sửa

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I gồm các ủy viên sau:

Khóa II (1903–1905) sửa

Khóa III (1905-1906) sửa

Tham khảo sửa