Danh sách ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Bài này chứa danh sách Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.[1]

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
STT Thủ tướng (đồng chí, bí thư) Ghi chú
1 Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
2 Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
3 Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4 Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
5 Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
6 Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
7 Phạm Bình Minh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
8 Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
9 Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
10 Nguyễn Hoà Bình Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
11 Nguyễn Văn Nên Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
12 Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13 Trần Cẩm Tú Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
14 Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
15 Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
16 Chu Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
17 Nguyễn Hoàng Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
18 Nguyễn Thuý Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
19 Trần Tuấn Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
20 Dương Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
21 Bùi Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Thọ
22 Đỗ Văn Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
23 Hoàng Xuân Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
24 Mai Văn Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
25 Nguyễn Tân Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
26 Bùi Văn Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk
27 Nguyễn Phú Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
28 Phan Việt Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam
29 Trần Quốc Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
30 Nguyễn Văn Danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
31 Nguyễn Hồng Diên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
32 Đào Ngọc Dung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
33 Đinh Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
34 Nguyễn Chí Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
35 Võ Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
36 Nguyễn Quang Dương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
37 Vũ Đức Đam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
38 Huỳnh Thành Đạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
39 Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Khánh Hoà
40 Phan Văn Giang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
41 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình
42 Trần Hồng Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
43 Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
44 Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên
45 Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
46 Lê Minh Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47 Lữ Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu
48 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
49 Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
50 Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
51 Lê Minh Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
52 Lê Minh Khái Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ
53 Nguyễn Đình Khang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
54 Trần Việt Khoa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
55 Điểu Kré Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương
56 Hoàng Thị Thuý Lan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc
57 Chẩu Văn Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang
58 Hầu A Lềnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
59 Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
60 Lê Thành Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
61 Nguyễn Văn Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Phước
62 Võ Minh Lương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
63 Lê Trường Lưu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
64 Phan Văn Mãi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
65 Châu Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
66 Lại Xuân Môn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng
67 Giàng Páo Mỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu
68 Phạm Hoài Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
69 Trần Văn Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương
70 Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội
71 Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
72 Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
73 Đoàn Hồng Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định
74 Nguyễn Thành Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
75 Hồ Đức Phớc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước
76 Trần Quang Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
77 Hoàng Đăng Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
78 Lê Hồng Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao
79 Trần Lưu Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
80 Trần Văn Rón Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long
81 Vũ Hải Sản Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
82 Bùi Thanh Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao
83 Trần Văn Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ
84 Đỗ Tiến Sỹ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hưng Yên
85 Lâm Thị Phương Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn
86 Nguyễn Đức Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận
87 Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
88 Phạm Viết Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu
89 Trần Sỹ Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
90 Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
91 Lê Văn Thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng
92 Huỳnh Chiến Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
93 Nguyễn Văn Thể Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
94 Lê Thị Thuỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam
95 Trần Quốc Tỏ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
96 Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
97 Dương Văn Trang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum
98 Lê Minh Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
99 Lê Hoài Trung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
100 Huỳnh Tấn Việt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
101 Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
102 Lê Huy Vịnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
103 Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang
104 Nguyễn Hữu Đông Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La
105 Ngô Đông Hải Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình
106 Đoàn Minh Huấn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
107 Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương
108 Đặng Quốc Khánh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang
109 Đào Hồng Lan Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh
110 Lâm Văn Mẫn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng
111 Hồ Văn Niên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai
112 Nguyễn Hải Ninh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
113 Lê Quốc Phong Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp
114 Bùi Nhật Quang Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
115 Thái Thanh Quý Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An
116 Nguyễn Văn Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên
117 Vũ Đại Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình
118 Lê Quang Tùng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị
119 Bùi Thị Quỳnh Vân Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
120 Dương Văn An Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận
121 Nguyễn Doãn Anh Tư lệnh Quân khu 4
122 Đỗ Thanh Bình Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang
123 Lê Tiến Châu Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
124 Hoàng Duy Chinh Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn
125 Ngô Chí Cường Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh
126 Nguyễn Mạnh Cường Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
127 Hoàng Trung Dũng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
128 Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
129 Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái
130 Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên
131 Lương Quốc Đoàn Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam
132 Nguyễn Quốc Đoàn Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
133 Nguyễn Văn Được Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
134 Nguyễn Văn Gấu Chính uỷ Quân khu 9
135 Vũ Hải Hà Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
136 Lê Khánh Hải Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
137 Nguyễn Tiến Hải Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau
138 Nguyễn Văn Hiền Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân
139 Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
140 Lê Quốc Hùng Thứ trưởng Bộ Công an
141 Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
142 Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá
143 Trần Tiến Hưng Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
144 Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
145 Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Bộ Y tế
146 Lê Quang Mạnh Bí thư Thành uỷ Cần Thơ
147 Lê Quốc Minh Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
148 Trần Hồng Minh Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
149 Hà Thị Nga Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
150 Nguyễn Hữu Nghĩa Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
151 Bùi Văn Nghiêm Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
152 Trần Thanh Nghiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân
153 Nguyễn Duy Ngọc Thứ trưởng Bộ Công an
154 Nguyễn Quang Ngọc Tư lệnh Quân khu 3
155 Thái Đại Ngọc Tư lệnh Quân khu 5
156 Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
157 Lê Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam
158 Lương Tam Quang Thứ trưởng Bộ Công an
159 Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng
160 Vũ Hải Quân Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
161 Trần Đức Quận Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
162 Trịnh Văn Quyết Chính uỷ Quân khu 2
163 Nguyễn Kim Sơn Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
164 Nguyễn Thành Tâm Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
165 Dương Văn Thái Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang
166 Lê Đức Thái Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
167 Nguyễn Hồng Thái Tư lệnh Quân khu 1
168 Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
169 Phạm Xuân Thăng Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương
170 Nguyễn Trường Thắng Tư lệnh Quân khu 7
171 Phạm Tất Thắng Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
172 Trần Đức Thắng Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
173 Lê Đức Thọ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
174 Lê Tấn Tới Thứ trưởng Bộ Công an
175 Nguyễn Đình Trung Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
176 Ngô Văn Tuấn Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình
177 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
178 Phạm Gia Túc Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
179 Hoàng Thanh Tùng Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
180 Nguyễn Thị Tuyến Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII”. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Truy cập 1 tháng 2 năm 2021.