Banguingui (tên cũ Tongkil) là một đô thịtỉnh Sulu, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 15.933 người trong 2.591 hộ.

Bản đồ Sulu với vị trí của Tongkil
Bản đồ Sulu với vị trí của Tongkil

Các đơn vị hành chính sửa

Tongkil được chia thành 14 barangay.

 • Bakkaan
 • Bangalaw
 • Danao
 • Dungon
 • Kahikukuk
 • Luuk (Pob.)
 • North Paarol
 • Sigumbal
 • South Paarol
 • Tabialan
 • Tainga-Bakkao or (Talinga-bakau)
 • Tambun-bubu
 • Tattalan
 • Tinutungan

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Sulu