Banisilan là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Cotabato, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 35.539 người trong 6.501 hộ.

Bản đồ của Cotabato với vị trí của Banisilan

Các đơn vị hành chính sửa

Banisilan được chia thành 20 barangay.

 • Banisilan Poblacion
 • Busaon
 • Capayangan
 • Carugmanan
 • Gastav
 • Kalawaig
 • Kiaring
 • Malagap
 • Malinao
 • Miguel Macasarte
 • Pantar
 • Paradise
 • Pinamulaan
 • Poblacion II
 • Puting-bato
 • Salama
 • Thailand
 • Tinimbacan
 • Tumbao-Camalig
 • Wadya

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Cotabato