Basco (còn gọi là Santo Domingo de Basco) là một đô thị cấp năm ở tỉnh Batanes, Philippines.

Bản đồ của Batanes với vị trí của Basco
Bản đồ của Batanes với vị trí của Basco

Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 8.579 người trong.

Các đơn vị hành chính sửa

Basco, về mặt hành chính, được chia thành 6 khu phố (barangay).

  • Ihuvok II (Kayvaluganan)
  • Ihuvok I (Kaychanarianan)
  • San Antonio
  • San Joaquin
  • Chanarian
  • Kayhuvokan

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa