Batista

trang định hướng Wikimedia

Batista là một họ tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha (mặc dù trong tiếng Bồ Đào Nha thường được đánh vần là Baptista), nghĩa là "vải phin". Nó cũng được dùng làm tên đệm.

Nhân vật nổi bật có họ Batista:

Xem thêmSửa đổi