Tham khảo sửa

 
Vị trí biển Camotes

Biển Camotes là một biển nhỏ nằm trong quần đảo Philippines, giữa Đông VisayasTrung Visayas. Nó tiếp giáp với quần đảo Leyte về phía bắc và đông, Bohol về phía nam và Cebu về phía tây. Nó nối liền với biển Visayas về phía tây bắc và biển Boral về phía nam bởi kênh đào Canigao và eo Cebu. Biển này có quần đảo Camotesđảo Mactan.