Biểu mô trụ giả tầng

Biểu mô trụ giả tầng (pseudostratified epithelium) là một loại biểu mô có một lớp tế bào. Các tế bào chồng chất lên nhau, hàng tế bào trên cũng có hình trụ, nhưng cực đáy của tất cả các tế bào đều sát với lá đáy. Hình dạng của các tế bào trong biểu mô khác nhau: Một số tế bào có mặt đáy rộng, hẹp dần lên phía trên và không lên đến mặt biểu mô. Một số khác rất cao, kéo dài suốt chiều dày của biểu mô và mặt ngọn tế bào rộng hơn mặt đáy. Nhân của các tế bào thường nằm ở phần rộng nhất của tế bào do đó nhân các tế bào thường nằm chênh nhau thành 2 - 3 hàng. Vì vậy biểu mô có dạng như loại biểu mô tầng nên nó được mang tên là giả tầng.[1]

Biểu mô trụ giả tầng
Blausen 0750 PseudostratifiedCiliatedColumnar.png
Hình ảnh biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển ở đường dẫn khí bộ máy hô hấp
Chi tiết
Chức năngBiểu mô
Định danh
THH2.00.02.0.02021
FMA45572
Thuật ngữ mô học
pseudostratified epithelium
Biểu mô trụ giả tầng, hình ảnh hoạt hình lần lượt làm nổi bật tế bào biểu mô, tế bào hình đài tiết nhầy và mô liên kết bên dưới.

Ví dụSửa đổi

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b Trịnh Bình 2007, tr. 32.
Sách

GSTS. BS. Trịnh Bình (2007). Mô - phôi (Phần mô học). Nhà xuất bản Y học. tr. 32. Chú thích có tham số trống không rõ: |1= (trợ giúp)