Tuyến nước bọt mang tai

Tuyến nước bọt mang tai (thường được gọi đơn giản là "tuyến mang tai") là một tuyến nước bọt chính ở nhiều động vật. Ở người, có hai tuyến nước bọt mang tai ở hai bên miệng và nằm trước hai tai. Đây là hai tuyến nước bọt có kích thước lớn nhất. Mỗi tuyến mang tai bao bọc xung quanh ngành lên xương hàm, và tiết ra nước bọt thông qua ống Stensen (hay ống tuyến nước bọt mang tai) đổ vào trong miệng, để tạo điều kiện cho việc nhai, nuốt và bắt đầu quá trình tiêu hóa thức ăn.

Tuyến nước bọt mang tai
Chi tiết
Động mạchđộng mạch ngang mặt
Tĩnh mạchtĩnh mạch cảnh ngoài
Dây thần kinhThần kinh thiệt hầu (IX)
otic ganglion
Bạch huyếtpreauricular deep parotid lymph nodes
Định danh
LatinhGlandula parotis hay glandula parotidea
MeSHD010306
TAA05.1.02.003
FMA59790
Thuật ngữ giải phẫu

Cấu trúc sửa

Hình ảnh sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa