Tuyến nước bọt dưới hàm

Cặp tuyến nước bọt dưới hàm là hai tuyến nước bọt chính nằm ở sàn miệng. Mỗi tuyến nặng khoảng 15 gram và đóng góp khoảng 60–67% thể tích nước bọt lúc không bị kích thích; khi được kích thích phần trăm thể tích đóng góp của tuyến nước bọt dưới hàm giảm xuống và phần trăm đóng góp của tuyến nước bọt mang tai tăng lên đến 50%.[1]

Tuyến nước bọt dưới hàm
Illu quiz hn 02.jpg
Chi tiết
Động mạchglandular branches of facial artery
Dây thần kinhsubmandibular ganglion
Định danh
Latinhglandula submandibularis
MeSHD013363
TAA05.1.02.011
FMA55093
Thuật ngữ giải phẫu

Cấu trúcSửa đổi

Tầm quan trọng lâm sàngSửa đổi

Sỏi tuyến nước bọt dưới hàm chiếm 80% số lượng sỏi tuyến nước bọt (sỏi tuyến nước bọt hay sialolith), có thể do bản chất nước bọt khác biệt mà tuyến dưới hàm tạo ra và con đường đi ngoằn nghèo của ống tuyến nước bọt dưới hàm đến lỗ đổ của ống tuyến.[2]

Hình ảnhSửa đổi

Hình ảnh bóc táchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Textbook And Color Atlas Of Salivary Gland Pathology Diagnosis And Management, Eric R. Carlson and Robert A. Ord, Wiley-Blackwell, 2008, page 3
  2. ^ Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy, Bath-Balogh and Fehrenbach, Elsevier, 2011, page 137
  • Douglas F. Paulsen (2000). Histology and cell biology (ấn bản 4). Stamford, Conn: Lange Medical Books/McGraw Hill. ISBN 0-8385-0593-7.

Liên kết ngoàiSửa đổi