Blasiales là một bộ rêu tản với chỉ 1 họ với 2 loài còn sinh tồn. Bộ này trong quá khứ được coi là một phần cả bộ Metzgeriales, nhưng phân tích phát sinh chủng loài phân tử gợi ý vị trí là cơ sở trong lớp Marchantiopsida.[3]

Blasiales
Thời điểm hóa thạch: Late Carboniferous–Recent
Blasia pusilla từ Lehrbuch der Botanik für Hochschulen của Strasburger, 1900
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Marchantiophyta
Lớp (class)Marchantiopsida
Bộ (ordo)Blasiales
(Schuster, 1966)[1] Stotler & Crandall-Stotler, 2000[2]
Các họ

Phân loại sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Schuster, R. M. (1984). “Diagnoses of some new taxa of Hepaticae”. Phytologia. 56: 65–74.
  2. ^ Crandall-Stotler, Barbara; Stotler, Raymond E. (2000). “Morphology and classification of the Marchantiophyta”. Trong A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (chủ biên) (biên tập). Bryophyte Biology. Cambridge: Cambridge University Press. tr. 21–70. ISBN 0-521-66097-1.
  3. ^ Forrest, Laura L.; Davis, E. Christine; Long, David G.; Crandall-Stotler, Barbara J.; Clark, Alexandra; Hollingsworth, Michelle L. (2006). “Unraveling the evolutionary history of the liverworts (Marchantiophyta): multiple taxa, genomes and analyses”. The Bryologist. 109 (3): 303–334. doi:10.1639/0007-2745(2006)109[303:utehot]2.0.co;2.
  4. ^ Soderstrom; và đồng nghiệp (2016). “World checklist of hornworts and liverworts”. PhytoKeys. 59: 1–826. doi:10.3897/phytokeys.59.6261. PMC 4758082. PMID 26929706.
  5. ^ “Part 2- Plantae (starting with Chlorophycota)”. Collection of genus-group names in a systematic arrangement. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2016. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Liên kết ngoài sửa

  •   Dữ liệu liên quan tới Blasiales tại Wikispecies
  •   Tư liệu liên quan tới Blasiales tại Wikimedia Commons


Bản mẫu:Bryophyte-stub