Bloomberg Markets

Bloomberg Markets là một tạp chí Hoa Kỳ hàng tháng dành cho các chuyên gia và nhà tài chính chuyên nghiệp. Nó tập trung vào các giải pháp tài chính và các triết lý của các nhân vật quan trọng trong thế giới tài chính, như các CEO của các ngân hàng lớn và những người nắm sức mạnh chính trị đối với tài chính công của đất nước.

Bloomberg Markets
Tần suấtHàng tháng
Lượng phát hành300.000 bản/tháng [1]
Đơn vị chế bảnBloomberg L.P.
Quốc giaHoa Kỳ
Ngôn ngữtiếng Anh
WebsiteBloomberg Markets

Chú thích và các nguồn tham khảoSửa đổi


Bản mẫu:Business-mag-stub