Bo Bo Thị Yến

Bo Bo Thị Yến (sinh 20 tháng 12 năm 1977), người Ra Glai, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Khánh Hoà. Cô có nguyên quán tại xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà. Cô có trình độ Cử nhân cao đẳng ngành Địa-Sử, công tác tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Cô trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 5 tháng 2 năm 2007.[1]

Tham khảoSửa đổi