Mở trình đơn chính

Robert Elliot "Bob" Kahn (sinh năm 1938) là kỹ sư người Mỹ. Năm 1972, trong một hội nghị quốc tế về truyền thông máy tính, Kahn đã trình diễn mạng ARPANET, liên kết 40 máy thông qua các bộ phận xử lý giao tiếp giữa câc trạm cuối. Tháng 9 năm 1973, ông cùng với Vinto Cerf đề xuất những ý tưởng cơ bản về Internet. Đó chính là những nét chính thức của giao thức TCP/IP.

Bob Kahn
Sinh23 tháng 12 năm 193823 tháng 12, 1938 (80 tuổi)
Brooklyn, New York, Hoa Kỳ
NgànhViễn thông
Nơi công tác
Alma mater
Nổi tiếng vìTCP/IP
Giải thưởng

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi