Buôn (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Buôn trong tiếng Việt có thể chỉ: