Buldon là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Maguindanao, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 26.903 người trong 4.802 hộ.

Bản đồ Maguindanao với vị trí của Buldon

Đô thị này đã từng thuộc tỉnh Shariff Kabunsuan từ tháng 10 năm 2006 cho đến khi tỉnh bị giải thế bới Tối cao pháp viện Philipin tháng 7 năm 2008.

Các đơn vị hành chính sửa

Buldon được chia ra 15 barangay.

 • Ampuan
 • Aratuc
 • Cabayuan
 • Calaan
 • Karim
 • Dinganen
 • Edcor (Gallego Edcor)
 • Kulimpang
 • Mataya
 • Minabay
 • Nuyo
 • Oring
 • Pantawan
 • Piers
 • Rumidas

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa